SNAPSWN - CARD GAMESNAPSWN - GÊM CARDIAU

A Keyword Game which helps to promote and develop language skills in Welsh. Suitable for 1-4 players who are either Welsh first-language speakers or learners, and anyone wishing to develop pre-reading skills, observation and concentration skills.

Gêm Geiriau Allweddol sy'n helpu i feithrin a datblygu iaith. Addas ar gyfer 1-4 chwaraewr sy'n Gymry Cymraeg a dysgwyr ac unrhyw un sydd am feithrin sgiliau cyn-ddarllen a sgiliau arsylwi a chanolbwyntio.

£4.99 -