CAR STICKER - COFIWCH DRYWERYNSTICER CAR COFIWCH DRYWERYN

This car sticker shows the famous piece of graffiti, painted over 50 years ago, which is important for all of Wales’ inhabitants.

Sticker Size:  15cm x 12cm

Mae'r sticer car hyn yn dangos y darn graffiti enwog, a chafodd eu peintio dros 50 mlynedd yn ôl, sy'n bwysig i holl drigolion Cymru.

Maint y Magnet: 15cm x 12cm

£1.50 -