TOTE BAG - PETHAU BYCHAINBAG TOTE - PETHAU BYCHAIN

This tote bag has been printed with a quote by Dewi Sant.  With long handles so can be carried over the shoulder.  To keep your product in its best condition, please follow these care instructions; hand wash only, do not tumble dry, cool iron.

Bag Size: 38cm x 41cm

Mae'r bag tote hyn wedi cael eu hargraffu gyda dyfynbris o Dewi Sant. Gyda dolenni hir fel y gellir ei gario drosodd yr ysgwydd.  I gadw eich bag yn ei gyflwr gorau, dilynwch y cyfarwyddiadau gofal hyn; golchi a llaw yn unig.

Maint y Bag: 38cm x 41cm

£6.00 -