CALENDAR OF THE TREVECKA LETTERS

A catalogue of the collection of Trevecka letters held by the National Library of Wales, comprising details of over 3,000 letters which throw substantial light on the 18th century Evangelical Revival in Wales and the rest of Britain, on the career and personal life of passionate revivalist Howell Harris (1714-73) and his contemporaries.

Pages:  528

Catalog o'r casgliad o lythyrau Trefecca a gedwir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn cynnwys manylion am dros 3,000 o lythyrau sy'n taflu goleuni sylweddol ar y Diwygiad Efengylaidd yng Nghymru ac yng ngweddill Prydain yn y 18fed ganrif, ar yrfa a bywyd personol y diwygiwr tanbaid Howell Harris (1714-73) a'i gyfoedion.

528 o Dudalennau

£29.95 -