BUNTING - NADOLIG LLAWEN (MERRY CHRISTMAS)BYNTING - NADOLIG LLAWEN

This contemporary bunting spells out the words Nadolig Llawen (Merry Christmas) and is printed on colourful card featuring festive images.  This item comes supplied with 3 metres of slate grey twine for hanging.  Each of the 14 pennants measures 14cm x 20cm.  Made in Wales.

Mae'r bynting cyfoes hwn yn sillafu’r geiriau Nadolig Llawen. Argraffir ar gerdyn lliwgar sy'n cynnwys delweddau Nadoligaidd. Daw'r eitem hon gyda 3 metr o linyn lliw llwyd ar gyfer hongian. Mae pob un o'r 14 fflag yn mesur 14cm x 20cm. Wedi'i wneud yng Nghymru.

£12.00 -