BUILDINGS - SIR KYFFIN WILLIAMS PRINTADEILADAU - PRINT SYR KYFFIN WILLIAMS

Exclusive to the National Library of Wales shop.

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings produced after his visit to Patagonia in 1968-9. 

The National Library has reproduced some of Sir Kyffin's most striking paintings from his Patagonia Collection.

Mounted Print:  30cm x 40cm with mount

Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad rhyfeddol o ddyfrlliwiau, dyluniadau gwreiddiol a lluniau olew Syr Kyffin Williams a gynhyrchwyd ganddo ar ôl ei ymweliad i Batagonia yn 1968-9.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu rhai o ddarluniau mwyaf trawiadol o gasgliad Gwladfa Syr Kyffin.

Print wedi'i osod: 30cm x 40cm gyda mownt

£35.00 -