BOOKMARK - SIR KYFFIN WILLIAMS - SELF PORTRAITNOD TUDALEN - KYFFIN WILLIAMS - HUNAN PORTREAD

The National Library has reproduced this Bookmark which is decorated with an image of a self portrait of Sir Kyffin Williams and his signature on a yellow backround.  Reproduced to coincide with the Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame exhibition which runs from 16th February 2018 - 1st September 2018 at the National Library of Wales.   Exclusive to the National Library of Wales shop.

Size of Bookmark:  20cm x 5.5cm

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r Nod Tudalen hwn sydd wedi'i haddurno efo delwedd o Hunan Bortread Syr Kyffin Williams a'i llofnod ar gefndir melyn. Atgynhyrchwyd i gyd-fynd â'r arddangosfa Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame sydd yn rhedeg o 16eg o Chwefror 2018 hyd at 1af o Fedi 2018 yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Maint y Nod Tudalen: 20cm x 5.5cm

£0.50 -