BOOK OF KELLS - 100% SILK TIELLYFR KELLS - TEI 100% SIDAN

The Book of Kells is a book of Gospel that dates from the eighth or ninth century. This 100% silk tie is an ideal gift for any studied historian or religious scholar.  The tie is 56 inches long and is 3.5 inches wide.

Mae'r Llyfr Kells yn llyfr o Efengyl sy'n dyddio o'r wythfed neu'r nawfed ganrif. Mae'r tei sidan 100% hyn yn anrheg ddelfrydol ar gyfer unrhyw hanesydd neu ysgolhaig crefyddol. Mae'r tei yn 56 modfedd o hyd ac mae'n 3.5 modfedd o led.

£29.99 -