BONE CHINA CHRISTMAS MUG - ROBIN (WELSH TAPESTRY)MWG NADOLIG TSIEINA CAIN- ROBIN (BRETHYN CYMREIG)

This fine bone China mug is designed with a fun Welsh lady Christmas Robin on one side and holly berries on the other. Printed on the handle, are the words "Nadolig Llawen" (meaning Happy Christmas in Welsh). The printed image was achieved using pen/ink and acrylic paint. This item is dishwasher and microwave proof.

Mug Height:  3"

Mae'r mwg Tsieina cain hwn efo cynllun doniol Robin Nadolig wedi gwisgo fel gwraig Gymreig ar un ochr, ac aeron chelyn ar yr ochr arall. Wedi'i brintio ar y ddolen ydy'r geiriau "Nadolig Llawen".  Mae'r ddelwedd argraffedig wedi grei gan ddefnyddio pen/inc a phaent acrylig. Allwch chi olchi'r eitem hon mewn peiriant golchi llestri a rhoi mewn microdon.

Uchder y Mwg: 3"

£9.00 -