BOBI JO

This book follows a mischievous young boy as he explores a dusty corner of the house.  A new edition of a classic story for young children. First published in 1969 by Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Mae'r llyfr hyn yn dilyn fachgen bach direidus wrth iddo dwrio mewn cornel lychlyd yn y tŷ.  Argraffiad newydd o stori glasurol i blant bach.  Cyhoeddwyd gyntaf yn 1969 gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion.

£3.50 -