BIRTH & BAPTISM RECORDS FOR FAMILY HISTORIANS

Records of births, baptisms, marriages and burials are vital sources for family historians.  This fascinating booklet describes the wide range of resources available, indicating where they can be found and how they should be used.

Pages:  32

Mae cofnodion o enedigaethau, fedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau yn ffynhonnell hanfodol i haneswyr teulu. Mae'r llyfryn diddorol hwn yn disgrifio'r adnoddau sydd ar gael, gan nodi lle y gellir eu canfod a sut y dylid eu defnyddio.

32 o dudalennau

£4.50 -