BILLIONAIRE BOY TREMENDOUS TIMES TABLES GAMES

Make multiplication enjoyable with this collection of fun number games.  Some games are fun practice sessions;  others are fast-paced and highly competitive!  All are a great way for children in Key Stage 1 and 2 to develop their times tables.

This pack consists of instructions to play a range of times tables games and 52 cards featuring illustrations by Tony Ross.

Gwnewch lluosi yn hwyliog gyda'r casgliad hwn o gemau rhifo hwyliog. Mae rhai gemau yn sesiynau ymarfer hwyl; mae eraill yn gyflym ac yn gystadleuol iawn! Mae pob un yn ffordd wych i blant yng Nghyfnod Allweddol 1 a 2 ddatblygu eu tablau. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys cyfarwyddiadau i chwarae amrywiaeth o gemau tablau a 52 o gardiau sy'n cynnwys darluniau gan Tony Ross.

£7.00 -