BEE HIVE NOTEBOOK - LIZZIE SPIKESLLYFR NODIADAU CWCH GWENYN - LIZZIE SPIKES

Using her unique style, Lizzie has produced this lovely notebook.  The notebook contains 36 blank pages and measures 21cm x 15cm.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu'r llyfr nodiadau hyfryd hwn. Mae'r llyfr yn cynnwys 36 o dudalennau blanc ac yn mesur 21cm x 15cm.

£2.50 -