BAG - KYFFIN WILLIAMS - BEHIND THE FRAME/TU ÔL I'R FFRÂM

This heavy weight canvas bag is decorated with an image of a self portrait of Sir Kyffin Williams on a yellow backround.

With long handles so can be carried over the shoulder.  To keep your product in its best condition, please follow these care instructions; hand wash only, do not tumble dry, cool iron.  Exclusive to the National Library of Wales shop.

Bag Size: 42cm x 39cm

Mae'r bag cynfas pwysau trwm hwn wedi'i haddurno efo delwedd o Hunan Bortread  Syr Kyffin Williams ar cefndir melyn.

Gyda dolenni hir fel y gellir ei gario drosodd yr ysgwydd.  I gadw eich bag yn ei gyflwr gorau, dilynwch y cyfarwyddiadau gofal hyn; golchi a llaw yn unig. Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Maint y Bag: 42cm x 39cm


£9.99 -