BAG - KYFFIN WILLIAMS - BEHIND THE FRAME/TU ÔL I'R FFRÂM

This heavy weight canvas bag is decorated with an image of a self portrait of Sir Kyffin Williams on a yellow backround, reproduced to coincide with the Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame exhibition which runs from 16th February 2018 - 1st September 2018 at the National Library of Wales.

With long handles so can be carried over the shoulder.  To keep your product in its best condition, please follow these care instructions; hand wash only, do not tumble dry, cool iron.  Exclusive to the National Library of Wales shop.

Bag Size: 42cm x 39cm

Mae'r bag cynfas pwysau trwm hwn wedi'i haddurno efo delwedd o Hunan Bortread  Syr Kyffin Williams ar cefndir melyn, atgynhyrchwyd i gyd-fynd â'r arddangosfa Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame sydd yn rhedeg o 16fed o Chwefror 2018 hyd at 1af o Fedi 2018 yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Gyda dolenni hir fel y gellir ei gario drosodd yr ysgwydd.  I gadw eich bag yn ei gyflwr gorau, dilynwch y cyfarwyddiadau gofal hyn; golchi a llaw yn unig. Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Maint y Bag: 42cm x 39cm


£9.99 -