BAG - AIL SYMUDIAD

This heavy weight canvas bag is decorated with an image reproduced by kind permission of Sain - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020. This item is exclusive to the National Library of Wales. With long handles so can be carried over the shoulder.  To keep your product in its best condition, please follow these care instructions; hand wash only, do not tumble dry, cool iron

Bag Size: 39cm x 43cm

Mae'r bag cynfas pwysau trwm hwn wedi'i haddurno efo delwedd wedi'i hatgynhyrchu gyda chaniatâd caredig Sain - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020. Gyda dolenni hir fel y gellir ei gario drosodd yr ysgwydd.  I gadw eich bag yn ei gyflwr gorau, dilynwch y cyfarwyddiadau gofal hyn; golchi a llaw yn unig.

Maint y Bag: 39cm x 43cm

£10.50 -