AWFUL AUNTIE'S WONDERFULLY WITTY WORD GAMES

A magnificent mound of fun spelling games.  Some involve creating crosswords, others are quick-fire spelling races; all are a great way for children in Key Stage 1 and 2 to develop their spelling skills.  This pack consists of instructions and 100 cards featuring illustrations by Tony Ross. Fun and educational for all the family.

Box size 11 x 15 x 3 cm.  Players - 2+.  Age 5+

Twmpath hyfryd o gemau sillafu hwyliog. Mae rhai yn gemau croesair, mae eraill yn rasys sillafu; mae pob un yn ffordd wych i blant yng Nghyfnod Allweddol 1 a 2 ddatblygu eu sgiliau sillafu. Hwyl ac addysgol i'r teulu cyfan. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys cyfarwyddiadau a 100 o gardiau sy'n cynnwys darluniau gan Tony Ross.

Maint y bocs 11 x 15 x 3 cm. Chwaraewyr - 2+. Oedran 5+

 

£7.00 -