"ATGOFION" BOXBOCS "ATGOFION"

Add a touch of chic to your home with this gorgeous wooden white washed box. The box has a double heart decoration hanging on a natural rope bow with the word "Atgofion" (Memories) and painted flower motifs on the front.

Box Size:  18cm x 9.5cm

Ychwanegwch damaid o chic i'ch cartref gyda'r bocs gwyn hon. Mae gan y bocs addurniad calon ddwbl yn hongian ar raff naturiol gyda'r gair "Atgofion" a motif blodau ar y tu blaen.

Maint y Bocs: 18cm x 9.5cm

£12.99 -