ARTISTS IN WALES C.1740-C.1851

This book records artists who worked or lived in Wales over the hundred years or so when Welsh art was emerging as an important aspect of British culture.  There were a mere handful of artists living and working in Wales in the mid 18th century.  The book includes fourteen colour plates and over a hundred black-and-white plates.

Pages:  164

Mae'r llyfr hwn yn cofnodi artistiaid oedd yn gweithio neu'n byw yng Nghymru dros y can mlynedd pan oedd gelf Gymreig yn dod i'r amlwg fel agwedd bwysig o ddiwylliant Prydain. Llond llaw yn unig o artistiaid oedd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru yng nghanol y 18fed ganrif. Mae'r llyfr yn cynnwys pedair ar ddeg o blatiau lliw a thros gant o blatiau du-a-gwyn.

164 o dudalennau

£5.00 -