SCENES OF WALES CALENDAR 2020 - JOSIE RUSSELLCALENDR 2020 GOLYGFEYDD O GYMRU - JOSIE RUSSELL

A beautiful calendar by Josie Russell, featuring some of the places that make Wales one of the most beautiful places in the world.  Each month shows a different aspect of Wales - towns, beaches, countryside, lighthouses and mountains.  A calendar which would add colour to any room!  A perfect Christmas gift.

Size of Calendar -  A4 (30cm x 21cm)

Calendr hyfryd gan Josie Russell,  yn dangos llefydd sydd yn gwneud Cymru un o'r llefydd mwyaf prydferth yn y byd.  Mae pob mis yn dangos agwedd wahanol o Gymru - trefi, traethau, goleudai, cefn gwlad a mynyddoedd.  Byddai'r calendr hyn yn  ychwanegu lliw i unrhyw ystafell!  Anrheg Nadolig perffaith.

Maint y Calendr - A4 (30mm x 21cm)

£8.50 -