A5 PINK NOTEBOOKLLYFR NODIADAU MAINT A5

Taking notes has never looked so appealing, with this A5 notebook, featuring a pretty flower print on the cover and black ring-binding, it is just the thing for work or school. The book consists of high quality 100gsm white ruled paper, and a handy elastic closure.

Mae cymryd nodiadau erioed wedi edrych mor ddeniadol, gyda'r llyfr nodiadau A5 hwn, efo phrint blodau hardd ar y clawr a rhwymo-modrwy du, mae'n union beth ar gyfer gwaith neu'r ysgol. Mae'r llyfr yn cynnwys papur 100gsm o ansawdd uchel efo llinellau, efo stribyn cau elastig cyfleus.

£8.99 -