A WYDDOCH CHI AM ... SEFYDLIADAU CYMRU? - BOOKA WYDDOCH CHI AM ... SEFYDLIADAU CYMRU? - LLYFR

Would you like to know what's interesting,extraordinary, strange, unbelievable and exciting about Welsh establishments? Well, this is the book for you!  Ever wondered how many books are there in the National Library of Wales?  How much does it cost to hold the National Eisteddfod every year?  The answers are all within the covers of this colourful paperback book. Now, on your marks!  Go for it!

Ydych chi eisiau gwybod beth sy'n ddiddorol, anghyffredin, rhyfedd, anhygoel a difyr am sefydliadau Cymru? Wel, dyma'r llyfr i chi! Tybed faint o lyfrau sydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru? Faint mae'n costio i gynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru bob blwyddyn? Mae'r atebion i gyd, a llawer mwy, rhwng cloriau'r llyfr clawr meddal, lliwgar hwn. Nawr, ar eich marciau! Ewch amdani!

£5.99 -