A LATIN GLOSSARY FOR FAMILY AND LOCAL HISTORIANS

This booklet contains the more common words which occur in parish registers and wills but is not intended to be a comprehensive dictionary of all the Latin words likely to be found in records of interest to family historians. A helpful guide for beginners as well as those with some knowledge of Latin.

Pages:  44

Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys rhan fwyaf o'r geiriau mwyaf cyffredin sy'n digwydd mewn cofrestri plwyf ac ewyllysiau, fodd bynnag, ni fwriedir i fod yn eiriadur cynhwysfawr o'r holl eiriau Lladin tebygol o fod o ddiddordeb i haneswyr teulu. Mae'n llyfryn defnyddiol i ddechreuwyr yn ogystal â'r rhai sydd â rhywfaint o wybodaeth am Ladin.

Tudalennau: 44

£3.50 -