A GUIDE TO THE RECORDS OF GREAT SESSIONS IN WALES

For nearly three hundred years, the Court of Great Sessions was a vital component in Welsh society.  This book describes and lists the records of the Court from 1543 to 1830 together with an authoritative introduction to the Court and its workings.

Pages:  415

Am bron i dri chan mlynedd roedd Llys y Sesiwn Fawr yn elfen hanfodol yng nghymdeithas Cymru. Mae'r llyfr hwn yn disgrifio ac yn rhestru'r cofnodion y Llys o 1543 hyd 1830 gyda rhagymadrodd awdurdodol yn rhoi hanes y Llys a'i weithgareddau.

415 o dudalennau

 

£20.00 -