2020 DIARY - LIZZIE SPIKESDYDDIADUR 2020 - LIZZIE SPIKES

Using her unique style, Lizzie has produced this lovely diary.  Each double page displays a week of the year with bright and colourful designs throughout. When closed the diary measures at 14cm x 21cm.

Gan ddefnyddio ei steil unigryw, mae Lizzie wedi cynhyrchu'r dyddiadur hyfryd hwn. Mae pob tudalen ddwbl yn dangos wythnos o'r flwyddyn gyda dyluniadau llachar a lliwgar trwyddo. Ar gau, mae'r dyddiadur yn mesur 14cm x 21cm.

£8.50 -