1000 GAIR CYNTAF SALI MALI

One of Wales' best known faces reaches an important milestone. On 19th June 2019, Sali Mali celebrated her 50th birthday!

An useful book that introduces basic vocabulary for young children. Includes a main picture spread over two pages with relevant words around the edges.

Mae un o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru yn cyrraedd carreg filltir bwysig. Ar 19 Fehefin 2019, dathlodd Sali Mali ei phen-blwydd yn bumdeg mlwydd oed!

Llyfr defnyddiol yn cyflwyno geirfa sylfaenol mewn sefyllfaoedd amrywiol i blant bach gyda Sali Mali yn serennu drwy'r cyfan. Ceir prif lun dros ddwy dudalen a geirfa perthnasol o gwmpas yr ymyl.

£9.99 -