Our shop offers a wide range of goods - books (especially family history publications), music, gifts and unique products developed for us and based on our collections. Supporting the Shop assists the Library in its work of collecting, preserving and exhibiting the treasures of Wales.
 Mae ein siop yn cynnig amrywiaeth eang o nwyddau - llyfrau (yn enwedig cyhoeddiadau hanes teulu), cerddoriaeth , anrhegion a chynnyrch unigryw a ddatblygwyd i ni ac yn seiliedig ar ein casgliadau. Mae cefnogi'r Siop yn helpu'r Llyfrgell yn ei waith o gasglu, diogelu ac arddangos trysorau Cymru.