KEITH BOWEN - PENNED SHEEPKEITH BOWEN - YN Y GORLAN

Exclusive to the National Library of Wales shop.

The National Library of Wales in conjunction with the artist have reproduced a limited number of this work of art. This print has been signed and numbered.

Edition run: 75.

Printed on: fine art paper 300g.

Mounted. 53.5cm x 59cm.

Postage on this item - £8.90

 

Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â'r arlunydd, wedi atgynhyrchu nifer cyfyngedig o'r gwaith celf hwn. Mae'r print hwn wedi'i lofnodi a'i rifo.

Nifer cyfyngedig: 75.

Argraffwyd ar: papur celf gain 300g. 

Wedi ei fowntio. 53.5cm x 59cm.

Tal postio ar yr eitem hon - £8.90

 

£150.00 -