CLAUDIA WILLIAMS - COLLECTING SHELLS

Exclusive to the National Library of Wales shop.

The National Library of Wales in conjunction with the artist have reproduced a limited number of this work of art. This print has been signed and numbered.

Edition run: 75.

Printed on: fine art paper 300g.

Mounted. 53.5cm x 59cm.

Postage on this item - £8.90

Ar gael o siop y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â'r arlunydd, wedi atgynhyrchu nifer cyfyngedig o'r gwaith celf hwn. Mae'r print hwn wedi'i lofnodi a'i rifo.

Nifer cyfyngedig: 75.

Argraffwyd ar: papur celf gain 300g.

Wedi ei fowntio. 53.5cm x 59cm.

Tal postio ar yr eitem hon - £8.90

£150.00 -