CEREDIGION (WELSH VERSION) - UNFRAMED PRINTCEREDIGION (FERSIWN CYMRAEG) - PRINT HEB EU FFRAMIO

This illustrated map of Ceredigion County by Megan Tucker, is printed on  watercolour paper, giving it a beautiful textured finish.  The print comes unframed and packed in a protective cello-sleeve, with a grey backing board.

Print Size:  12" x 16"

Mae'r map hwn o Sir Ceredigion gan Megan Tucker, wedi'i argraffu ar bapur dyfrlliw, gan roi gorffeniad gweadog hardd iddo. Mae'r print hwn heb ei fframio ac yn dod wedi'i phacio mewn "cello-sleeve", gyda chardfwrdd llwyd y tu cefn.

Maint y Print: 12" x 16""

£23.00 -