'RHESTR SIOPA' NOTEPADPAD NODIADAU 'RHESTR SIOPA'

This 'Rhestr Siopa' notepad is perfect for keeping in your bag or on the kitchen worktop for writing those essential shopping lists.  Printed on 100% recycled paper using eco-friendly ink this notepad is A6 in size and has 50 printed tear-off pages and backed with a thick recycled board .

Mae'r Pad Nodiadau 'Rhestr Siopa' hyn yn berffaith i gadw yn eich bag neu yn y gegin i ysgrifennu rhestrau siopa hanfodol. Wedi cael eu printio a phapur sydd yn 100% wedi ei ailgylchu ac wedi printio gan ddefnyddio inc eco cyfeillgar, mae'r pad nodiadau hwn yn faint A6 efo 50 tudalen printiedig sydd yn rhwygo gyda chefn clawr caled.

£5.50 -