BOOK LIGHTGOLAU LLYFR

This adjustable book light simply clips onto the back of your book.  With super bright LED, defy the darkness and read on!  Great for travel or late-night reading.  It comes with batteries already fitted.

Mae'r golau llyfr addasadwy yn clipio arno i gefn eich llyfr. Efo golau llachar LED, heriwch y tywyllwch a darllenwch ymlaen! Yn addas i deithio neu ddarllen hwyr yn y nos. Mae'n dod gyda batris wedi'u gosod yn barod.

£7.99 -