COASTER - SIR KYFFIN WILLIAMS - SELF PORTRAITMAT DIOD - KYFFIN WILLIAMS - HUNAN PORTREAD

The National Library has reproduced this coaster which is decorated with an image of a self portrait of Sir Kyffin Williams and his signature on a yellow backround.  Reproduced to coincide with the Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame exhibition which runs from 16th February 2018 - 1st September 2018 at the National Library of Wales.   Exclusive to the National Library of Wales shop.

Coaster Size :  9cm x 9cm

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r mat diod hwn sydd wedi'i haddurno efo delwedd o Hunan Bortread Syr Kyffin Williams a'i llofnod ar gefndir melyn. Atgynhyrchwyd i gyd-fynd â'r arddangosfa Kyffin Williams - Tu ôl i'r Ffrâm/Behind the Frame sydd yn rhedeg o 16eg o Chwefror 2018 hyd at 1af o Fedi 2018 yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Maint y Mat Diod: 9cm x 9cm

£3.00 -