BUILDINGS - SIR KYFFIN WILLIAMS PLACE MATBUILDINGS - MAT BWRDD SYR KYFFIN WILLIAMS

Exclusive to the National Library of Wales shop.

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings produced after his visit to Patagonia in 1968-9.

The National Library of Wales and have reproduced an image of Sir Kyffin Williams work on this Place Mat.  

Size of Place Mat - 22.5cm x 19cm

Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad rhyfeddol o ddyfrlliwiau, dyluniadau gwreiddiol a lluniau olew Syr Kyffin Williams a gynhyrchwyd ganddo ar ei ymweliad i Batagonia yn 1968-9.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ailgynhyrchu delwedd o waith Syr Kyffin Williams ar y Mat Bwrdd hwn.

Maint y Mat Bwrdd - 22.5cm x 19cm

£8.99 -