A5 HARDBACKED NOTEBOOK - KYFFIN WILLIAMS - SUNSET OVER ANGLESEYLLYFR NODIADAU CLAWR CALED MAINT A5 - KYFFIN WILLIAMS - SUNSET OVER ANGLESEY

Exclusive to the National Library of Wales shop.

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings.  The National Library has reproduced this hard backed A5 notebook, featuring Sunset over Anglesey - the last oil painting created by the artist.  Inside you will find high quality, smooth double-sided lined paper.  The notebook contains a black ribbon for referencing important notes or to quickly find the last empty page.

Unigryw i siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad nodedig o ddyfrlliwiau gwreiddiol, lluniau a phaentiadau olew gwreiddiol Syr Kyffin Williams. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r llyfr nodiadau A5 clawr caled hwn, sydd yn dangos Sunset over Anglesey - y llun olew olaf a grëwyd gan yr arlunydd. Y tu mewn byddwch yn dod o hyd i bapur llyfn dwyochrog o ansawdd uchel. Mae'r llyfr nodiadau yn cynnwys rhuban du ar gyfer cyfeirnodi nodiadau pwysig neu i ddod o hyd i'r dudalen wag diwethaf.

£9.99 -