A5 HARDBACKED NOTEBOOK - KYFFIN WILLIAMS - THE WAY TO THE COTTAGESLLYFR NODIADAU CLAWR CALED MAINT A5 - KYFFIN WILLIAMS - THE WAY TO THE COTTAGES

Exclusive to the National Library of Wales shop.

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings.  The National Library has reproduced this hard backed A5 notebook, featuring The way to the cottages.  Inside you will find high quality, smooth double-sided lined paper.  The notebook contains a black ribbon for referencing important notes or to quickly find the last empty page.

Unigryw i siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad nodedig o ddyfrlliwiau gwreiddiol, lluniau a phaentiadau olew gwreiddiol Syr Kyffin Williams. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r llyfr nodiadau A5 clawr caled hwn, sydd yn dangos The way to the cottages.  Y tu mewn byddwch yn dod o hyd i bapur llyfn dwyochrog o ansawdd uchel. Mae'r llyfr nodiadau yn cynnwys rhuban du ar gyfer cyfeirnodi nodiadau pwysig neu i ddod o hyd i'r dudalen wag diwethaf.

£9.99 -