"REQUIRED READING" - 100% SILK TIE"REQUIRED READING" - TEI 100% SIDAN

Did you know that Shakespeare never published any of his plays? The first collection of his works was published after he died. Today, his plays are read around the world. Show your appreciation for his works and all the books you've enjoyed, with this 100% silk tie.  The tie is 56 inches long and is 3.5 inches wide.

Oeddech chi'n gwybod bod Shakespeare byth wedi cyhoeddi unrhyw un o'i ddramâu? Cyhoeddwyd y casgliad cyntaf o'i weithiau ar ôl iddo farw. Heddiw, ei ddramâu yn cael eu darllen o amgylch y byd. Dangoswch eich gwerthfawrogiad am ei waith a'r holl lyfrau ydych chi wedi mwynhau, gyda'r tei 100% sidan yma. Mae'r tei yn 56 modfedd o hyd ac mae'n 3.5 modfedd o led.

£29.99 -