LAWN RANGER - MUGMWG - LAWN RANGER

This high quality flower pot shaped mug features, the "Lawn Ranger" design, with a saucer that doubles as an anti-bug lid to keep your drink warm and the bugs out. A great novelty and practical gift for the avid gardener. Dishwasher and microwave safe.

Mae'r mwg siâp pot blodau ansawdd uchel hyn, yn cynnwys darlun y "Lawn Ranger", gyda soser sy'n dyblu fel caead i gadw eich diod yn gynnes a'r pryfed allan. Rhodd ymarferol ar gyfer garddwyr brwd. Yn ddiogel i roi mewn peiriant golchi llestri a microdon.

£7.85 -