JUG - BLODAUJWG - BLODAU

This white bone china jug will make a striking addition to your home.   Featuring the word "Blodau" - Welsh word for flowers. 

Height: 16.5cm

Bydd y jwg "bone china" hyn yn gwneud ychwanegiad trawiadol i'ch cartref. Yn cynnwys y gair "Blodau".

Uchder: 16.5cm

£21.99 -