BRITIAN'S TUDOR MAPS

A stunning new edition of the earliest atlas of the British Isles, Britain's Tudor Maps: County by County reproduces the maps of John Speed's 1611 collection.  These richly detailed maps show the counties of Great Britain as they existed at the time, complete with illustrations, royal portraits and an examination of how the physical and social landscape has been transformed over time.

Argraffiad newydd trawiadol o atlas cynharaf Ynysoedd Prydain, mae Britain's Tudor Maps: County by County yn atgynhyrchu mapiau o 1611 o gasgliad John Speed. Mae'r mapiau cyfoethog manwl hyn, yn dangos siroedd Prydain Fawr fel y maent yn bodoli ar y pryd, gyda darluniau, portreadau brenhinol ac archwiliad o'r ffordd mae'r dirwedd ffisegol a chymdeithasol wedi cael ei drawsnewid dros amser.

£30.00 -