BEWNANS KE (THE LIFE OF ST KEA)

Bewnans Ke is a previously unknown Middle Cornish play, discovered in a late-sixteenth century manuscript bequeathed to the National Library of Wales. The theme of the play is a dispute between St Kea, patron of Kea parish in Cornwall, and Teudar, a local tyrant. In addition, a long section relates to King Arthur.

Drama anhysbys Gernyweg ydy Bewnans Ke, a ddarganfuwyd mewn llawysgrif o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, a gymynroddwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Thema'r ddrama yw anghydfod rhwng Sant Cai, nawddsant plwyf St Kea yng Nghernyw, a theyrn lleol o'r enw Teudar. Ceir hefyd adran faith yn ymwneud a Brenin Arthur.

£25.00 -