BETWEEN TWO WORLDS - THE DIARY OF WINIFRED COOMBE TENNANT 1909-1924

The diary of Winifred Coombe Tennant is an extraordinary document. Its daily entries amount to one and a quarter million words. They document the writer's intense inner life alongside her acute observation of the outside world through a period of unprecedented upheaval.

Pages:  423

Mae dyddiadur Winifred Coombe Tennant yn ddogfen ryfeddol. Mae'r geiriau yn ei chofnodion dyddiol yn rhifo miliwn a chwarter. Maent yn cofnodi bywyd mewnol dwys yr awdur ochr yn ochr â'i sylwadau craff ar y byd mawr y tu allan drwy gyfnod o dryblith digyffelyb.

423 o dudalennau

£24.99 -