ALAWON JOHN THOMAS - A FIDDLER'S TUNE BOOK FROM 18TH CENTURY WALES

A collection of 18th century dance tunes reproduced from the tune book of fiddler John Thomas, the earliest manuscript of Welsh fiddle music, comprising 438 melodies with detailed notes, and an examination of the 18th century fiddle tradition in Wales.

Pages:  179

Casgliad o alawon dawns o'r 18fed ganrif wedi eu hatgynhyrchu o lyfr alawon y ffidlwr John Thomas, y llawysgrif gynharaf o gerddoriaeth ffidl Gymreig, yn cynnwys 438 o alawon, gyda nodiadau manwl, ynghyd ag archwiliad o draddodiad canu'r ffidl yng Nghymru yn y 18fed ganrif.

179 o dudalennau

£13.99 -