A HISTORY OF THE BOOK IN 100 BOOKS

In 'The History of the Book in 100 Books', the author explores 100 books that have played a critical role in the creation and expansion of books and all that they bring - literacy, numeracy, religion, and much more.  Each of the 100 sections, focuses on one book that represents a particular development in the evolution of books.  The book covers some of the following themes:  The Beginning - first human scratches on cave walls, Eastern Approaches - 1000 years before Europe, The Great Classics - Aesop's Fables, Medieval Worlds - the Book of Kells and the Books of Hours, Modern Print - technology puts photography in books, Books in the 20th Century - public libraries, Digitization and the Future of the Book - e-book publishing.

Yn 'The History of the Book in 100 Books', mae'r awdur yn archwilio 100 o lyfrau sydd wedi chwarae rhan hanfodol yn creu ac ehangu llyfrau - llythrennedd, rhifedd, crefydd, a llawer mwy. Mae pob un o'r 100 o adrannau, yn canolbwyntio ar un llyfr sy'n cynrychioli datblygiad penodol yn esblygiad llyfrau. Mae'r llyfr yn ymdrin â rhai o'r themâu canlynol: Y Dechrau - crafiadau dynol cyntaf ar waliau ogof, Dulliau Dwyrainol - 1000 o flynyddoedd cyn Ewrop, Y Clasuron - Chwedlau Aesop, Y Canol Oesau - Llyfr Kells, Llyfrau Oriau, Argraffu Modern - dechnoleg yn rhoi ffotograffiaeth mewn llyfrau, Llyfrau yn yr 20fed Ganrif - llyfrgelloedd cyhoeddus, Digido a Dyfodol y Llyfr - cyhoeddi e-lyfr.

£25.00 -