A DISCOURSE ON THE LOVE OF OUR COUNTRYCARIAD AT EIN GWLAD

A Welsh translation of Richard Price's address A Discourse on the Love of Our Country delivered in 1789 to the 'Society for Commemorating the (French) Revolution in Great Britain', together with a facsimile of the original.

Pages:  175

Cyfieithiad i'r Gymraeg o anerchiad a draddodwyd gan Richard Price ym 1789 yn Llundain i 'Gymdeithas Dathlu'r Chwyldro (Ffrengig) ym Mhrydain Fawr', ynghyd â ffacsimili o'r gwreiddiol A Discourse on the Love of Our Country.

175 o Dudalennau

£0.50 -